галерея

סרטון קצר להמחשת הייצור במכון תערובת

סרטון קצר על סלק הבהמות

סרטון קצר להמחשת תהליך ייצור הסוגוט

סרטון קצר להמחשת פעולת המלחצה

IMG-20160228-WA0019
IMG-20160228-WA0019

IMG-20160228-WA0017
IMG-20160228-WA0017

IMG-20160228-WA0019
IMG-20160228-WA0019

1/54