מדיניות

האיכות

חברת ע.כ. שבולת דגן פועלת בכפוף לכל חוקי מדינת ישראל, היתרים ממשרדי הממשלה השונים

ותחת תקני האיכות הקפדניים

iso 9001: 2008 ו- iso 14001: 2004

 

אנו מתחייבים:

  • לנהל בקרה מתמדת על מתן שירות ואיכות המוצרים.

  • לפתח מוצרים ותהליכים שיאפשרו הקטנה של צריכת משאבים מתכלים וחומרי גלם בעלי השפעה על הסביבה ולשאוף לביטול השפעות מסוכנות על הסביבה.

  • לפעול להגברת המודעות לצורך בהגנה ובשיפור הסביבה. אנו נבטיח שכל העובדים וקבלני המשנה של החברה הנם בעלי מודעות להשפעת פעילות החברה ועבודתם על הסביבה ומטמיעים את מדיניות החברה ואת המטרות והיעדים בנושאי ניהול סביבה.

  • לפעול בהתאם לחוקים ולתקנות במדינת ישראל ודרישות בינלאומיות אחרות להגנה על הסביבה, החלות על פעילות החברה והמוצרים.

  • לפעול לשיתוף פעולה עם לקוחות וספקים של החברה כדי לעזור להם לשפר את ההשפעה של פעילותם העסקית על הסביבה במיוחד בנקודות הממשק עם פעילות החברה.