מדיניות

האיכות

חברת ע.כ. שבולת דגן פועלת בכפוף לכל חוקי מדינת ישראל, היתרים ממשרדי הממשלה השונים ותחת תקני האיכות הקפדניים

iso 9001: 2008 ו- iso 14001: 2004

אנו מתחייבים

 • לנהל בקרה מתמדת על מתן שירות ואיכות המוצרים.

 • לפתח מוצרים ותהליכים שיאפשרו הקטנה של צריכת משאבים מתכלים וחומרי גלם בעלי השפעה על הסביבה ולשאוף לביטול השפעות מסוכנות על הסביבה.

 • לפעול להגברת המודעות לצורך בהגנה ובשיפור הסביבה. אנו נבטיח שכל העובדים וקבלני המשנה של החברה הנם בעלי מודעות להשפעת פעילות החברה ועבודתם על הסביבה ומטמיעים את מדיניות החברה ואת המטרות והיעדים בנושאי ניהול סביבה.

 • לפעול בהתאם לחוקים ולתקנות במדינת ישראל ודרישות בינלאומיות אחרות להגנה על הסביבה, החלות על פעילות החברה והמוצרים.

 • לפעול לשיתוף פעולה עם לקוחות וספקים של החברה כדי לעזור להם לשפר את ההשפעה של פעילותם העסקית על הסביבה במיוחד בנקודות הממשק עם פעילות החברה.

חברת ע.כ. שיבולת דגן בע"מ רואה בהשגת רמת איכות גבוהה למוצריה דרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחותיה, החברה רואה בזה תנאי הכרחי. הנהלה החברה מאמינה שבסיס זה הכרחי, כדי להבטיח אספקת מוצרים ושירותים העומדים בדרישות הלקוח.

 

עקרונות מדיניות האיכות אותם ההנהלה מטפחת, מגשימה ומקפידה עליהם

 • מימוש האיכות הרצויה תוך עמידה בזמנים, קיצור זמני תגובה ואספקת מוצרים ושירותים ברמה איכותית גבוהה. 

 • פיתוח מדדי איכות במתן שירות והטמעת תרבות איכות והפקת לקחים.

 • הגדרה ובקרה של תהליכי שירות ובדיקה שיבטיחו שימור והוספת לקוחות מרוצים.

 • אבטחת איכות יעילה בכל הדרגים תמנע הוצאות מיותרות ותתרום לפעילותה היעילה של החברה. 

 • הארגון ישאף  לשמירה על הסביבה וצמצום השפעות שליליות על ידי ניהול היבטים סביבתיים ועמידה בדרישות משרד להגנת הסביבה

 • מעורבות, מחויבות ומנהיגות לאיכות ואיכות סביבה של מנהלים

 • צמצום השפעות סביבתיות שליליות

 • בקרה על ספקים וקבלני משנה.

 • עמידה בחוקים, צווים ותקנות.

 • כוח אדם, תוך הכשרתו באופן שוטף.

 • אחזקה ויישום של דרישות מערכת ניהול איכות ISO:9001:2015 ומערכת לניהול סביבה ISO 14001:2015

 • חשיבה מכוונת סיכונים והזדמנויות

 • קבלת החלטות מבוססת  סיכונים והזדמנויות 

 • שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת האיכות ואיכות סביבה 

 

חברת ע.כ. שיבולת דגן תפעל בכל המרץ לעמידה בדרישות ובציפיות הלקוח, תוך כדי שיפור מתמיד בכל תחומי פעילותה.

 

ההנהלה תביא לידיעת כל העובדים תוכן הנהלים על ידי קיום הדרכות.