ע.כ. שבולת דגן בע"מ

ניהול פסולות, פינוי ומחזור מוצרי לוואי ממפעלי מזון.

אספקת מזון לרפתות, מפטמות ודירים.